Snørydding Bærum

Vår maskinpark er tilgjengelig i hele Bærum og på plass når du har behov for snørydding.
Våre ansatte har mange års erfaring med å rydde snø i Bærum og vil ivareta dine snøryddingsbehov på en betryggende måte.

Vi drifter uteområder for store bedrifter, offentlige anlegg, borettslag til private hjem.

Vinter­tjenester

* Snørydding med bortkjøring av snø

* Strøing

* Snømåking / snørydding

Alle mannskaper har døgnkontinuerlig vakt i vinterhalvåret slik at arbeidet kan bli gjennomført til rett tid og i henhold til avtalt kontrakt.

Kontakt oss nå for en gjennomgang av dine snøryddingsbehov.
Send epost: post@bohn-da.no
Kontakt
Knut Herman Bøhn Mob: 909 80 505